Phương pháp Reggio Emilia

Cách tiếp cận Reggio Emilia được phát triển bởi một nhà giáo dục người Ý – Loris Malaguzzi – cũng đồng thời là một nhà giáo và các bậc cha mẹ ở vùng Reggio Emilia tại Ý sau Thế chiến II. Triết lý giáo dục của Reggio Emilia dựa trên các nguyên tắc sau đây:

Reggio Emilia

  • Bé cần có một vài quyền kiểm soát trực tiếp đối với việc học của bản thân;
  • Bé cần có khả năng học qua những trải nghiệm thực tế bằng việc sờ, nắm, di chuyển, lắng nghe, nhìn và cảm nhận;
  • Bé xây dựng mối quan hệ bạn bè với các bé khác cũng như tạo lập cảm nhận với các loại vật liệu đa dạng mà bé được phép khám phá;
  • Bé có quyền thể hiện bản thân bằng nhiều cách thức và nhiều cơ hội khác nhau.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp giáo dục Reggio Emilia là “trăm ngôn ngữ” của trẻ em. Malaguzzi miêu tả trẻ em với hàng trăm nghìn cách học tập và suy nghĩ, thông qua các công việc cũng như hoạt động vui chơi, qua các hoạt động sáng tạo, qua các hoạt động khoa học hay tưởng tượng, hình dung hay kể cả trong thực tế…

Theo cách tiếp cận của phương pháp giáo dục Reggio, giáo viên được coi là người đồng hành trong quá trình học và là cộng sự của bé thay vì là người hướng dẫn. Các giáo viên được khuyến khích tạo điều kiện cho bé học tập thông qua việc lên kế hoạch hoạt động và bài học dựa trên sự hứng thú của bé, thông qua việc hỏi để hiểu chi tiết hơn và tích cực tham gia các hoạt động cùng bé thay vì chỉ ngồi tại chỗ và quan sát quá trình học hỏi của bé.

Chương trình giảng dạy Reggio có điểm đặc trưng là các dự án ngắn hạn hoặc dài hạn. Giáo viên lên kế hoạch các hoạt động, dự án và thí nghiệm trong lớp dựa vào việc quan sát của giáo viên và cách bé tương tác để nhận biết được sự quan tâm của bé cũng như khuyến khích bé tư duy sáng tạo.