Phương pháp giáo dục

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Với tầm nhìn nuôi dưỡng & hình thành tư duy toàn cầu ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đặt ra sứ mệnh mang tới môi trường giáo dục phù hợp cho bé.

Phương pháp Reggio Emilia

Cách tiếp cận Reggio Emilia được phát triển bởi một nhà giáo dục người Ý – Loris Malaguzzi – cũng đồng thời là một nhà giáo và các bậc cha mẹ ở vùng Reggio Emilia tại Ý sau Thế chiến II.

Phương pháp STEM

STEM là từ viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Math). Việc tập trung cùng lúc vào các lĩnh vực này không chỉ vì các kiến thức và kỹ năng trong từng môn học này là cần thiết mà còn bởi…