Chương trình học

Chương trình học

Cùng tìm hiểu có gì trong một ngày học ở Kinder Academy

Thời khóa biểu

Được truyền cảm hứng bởi Reggio Emilia & STEM

Học phát âm

Giúp bé nói thông thạo tiếng Anh như người bản xứ

Lớp học bơi

Khỏe mạnh và vui thật vui!

Dinh dưỡng

Ăn khoa học, sống khỏe & sẵn sàng hoạt động cả ngày dài!