Vũ trụ là gì và trông như thế nào vậy cô?

Vũ trụ là gì và trông như thế nào vậy cô? – Vẽ ra những điều mà bé thấy, bé đọc và bé nghe. Sắc màu tự nhiên và trong trẻo từ lăng kính của những bạn nhỏ mới có 5 tuổi, cho chúng ta thấy thế giới trong mắt trẻ thơ muôn màu, kỳ [...]