9 Amazing Benefits Of Play

9 lợi ích của hoạt động vui chơi tác động tới bé

Kinder Academy luôn khuyến khích các con dành nhiều thời gian vui chơi không chỉ ở trường mà còn có thời gian chơi ở nhà cùng ba mẹ. Nghiên cứu cho thấy nếu ba mẹ dành nhiều thời gian chơi với bé, có tới 9 lợi ích tuyệt diệu đạt được khiến bé phát triển […]