Lớp Pre-K

Pre K

Kinder Academy giới thiệu chương trình Pre-K, nhằm mục tiêu giúp trẻ phát triển các kỹ năng đọc, viết.

Chương trình học giúp trẻ phát triển các kỹ năng mang tính học thuật như: ngôn ngữ, toán học, khoa học, đồng thời cả lĩnh vực như nghệ thuật, giao tiếp xã hội, sức khỏe cảm xúc và thể chất. Chúng tôi áp dụng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, với mục đích phát triển trẻ đồng đều trong các môn học. Trẻ cũng từ đó mà nâng cao các kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định và khả năng tự tìm tòi khám phá.

Liên hệ chúng tôi

Hoạt động học được thiết kế phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Tỉ lệ cô trò là 1:6. Đây là năm học với rất nhiều thay đổi với các bé, chẳng hạn các bé sẽ làm quen với toán học cơ bản, bảng chữ cái, các hoạt động phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cảm xúc thông qua phương pháp dự án, và cùng học hỏi cách xây dựng tình bạn.

Các kỹ năng được chú trọng phát triển trong chương trình học, sẽ giúp trẻ thành công và thoải mái hơn trong các bậc học cao hơn.

 

Leave a comment