Nhóm ba mẹ & bé Kinder Academy là chương trình giáo dục theo phương pháp Reggio Emilia, giúp các bé từ 10 – 18 tháng bắt đầu làm quen với thế giới xung quanh. Chương trình cũng tham khảo triết lý giáo dục Vygotsky với việc nhấn 
Read more
Kinder Academy Parent – Infant Playgroup is a Reggio Emilia inspired program, which allows babies from 10 to 18 months to learn about their world around them. The program also includes the philosophy of Vygotsky, which emphasizes the importance of adults in the social environment 
Read more